VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO UČITELE 2018/2019

 

 

Název kurzu:

Místo:

 

 

Seminář Sportuj ve škole

Praha

10-11. 09. 2018

Seminář Centra sportu

Rabac

14- 19. 09. 2018

Seminář garantů sportů

Praha

20. 09. 2018

Shromáždění delegátů

Praha

10-11, 2018

Seminář garantů Mc Donald´s Cupu

Praha

08. 11. 2018

Seminář hospodářů

Praha

podzim 2018

Seminář předsedů OR, KR, hospodářů, RK

Praha

podzim 2018

Shromáždění delegátů

Praha

jaro 2019

Tělo Praha

Praha

29-30. 08. 2019

Sekretariát AŠSK ČR, José Mártího 31,162 52 PRAHA 6

tel: 220 172 145; fax: 242 454 723

e-mail: www.assk.cz

TĚLO PRAHA

29-30. 08. 2019

z každého okresu jeden vybraný účastník zdarma!!!!

Informujte se u svých předsedů OR

popř. u předsedy KR 605 864 115 

assk-kvabob@seznam.cz

 

OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018