VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO UČITELE 2017/2018

 

 

Název kurzu:

Místo:

 

 

Seminář garantů sportů a pořadatelů RF

Praha

21. 09. 2017

Seminář Centra sportu

Rabac

15- 20. 09. 2017

Seminář předsedů OR, KR, hospodářů, RK

Benešov

06-07. 10. 2017

Seminář garantů Mc Donald´s Cupu

Praha

17. 10. 2017

DVPP-lyžování, snowboarding

Příchovice

02-05. 01. 2018

Shromáždění dekegátů

Praha-FTVS

duben

Sekretariát AŠSK ČR, José Mártího 31,162 52 PRAHA 6

tel: 220 172 145; fax: 242 454 723

e-mail: www.assk.cz

ŠKOLA HROU

SE PŘESTALA POŘÁDAT!

 

TĚLO PRAHA

29-31. 08. 2018

z každého okresu jeden vybraný účastník zdarma!!!!

Informujte se u svých předsedů OR

popř. u předsedy KR 605 864 115 

assk-kvabob@seznam.cz

 

OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 30.09.2018
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018