Plán práce výboru OR AŠSK ČR Karlovy Vary

 

Plenární zasedání

30. 08. 2018- aula SPgaš, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

 

 

 

 

středa 29. 08. 2018

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu, zápis z jednání KR

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Ad

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Ad, Maš

 

změna na místě garanta pro DSZŠ+NSOG

Ad

 

hlášenka, členské příspěvky, placení startovného

Ad

 

informace o rozpočtu z MŠMT na sportovní soutěže

Ad

 

stav rozpočtu do konce roku 2018

Ba

 

příprava žádosti o granty a příspěvky

Ad, Ba

 

schválení koncepce okresního manuálu na školní rok 2018/19

rada

 

schválení termínových listin 2018/19

rada

 

zajištění účasti na: McDC,a  předsedů OR

Ad

 

diskuze

rada

 

-jednání VV a Rady

-Shromáždění delegátů

 

středa-24. 10. 2018

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu, zápis z jednání KR

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Ad

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Ad, Maš

 

příprava volby předsedy OR

rada

 

vyřízení žádostí o granty a příspěvky

Ad,Ba

 

návrh rozpočtu na rok 2018

Ba

 

návrh na pořádání RF 2018/19,

Kř. Dr, Maš

 

stav soutěží MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř, Dr, Maš

 

hodnocení účasti: McDC, školení hospodářů, předsedů OR

Ad

 

HMS

Ad

 

hodnocení sněmu delegátů-VV, sekretariát

rada

 

diskuze

rada

 

-předpokládané změny ve složení OR

 

středa-19. 12. 2018

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu, zápis z jednání KR

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Ad

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Ad, Maš

 

volba předsedy OR

Ba

 

schválení rozpočtu 2018, vyúčtování roku 2017,

rada,Ba,

 

investice 2018

Ba

 

stav soutěží MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř,Dr,Maš

 

informace pro ŠSK-zřizování Center sportu,

Ad

 

informace pro ŠSK-HTT

Ad

 

stav členské základny, stav odeslání statistických hlášenek

Ad

 

web OR, portál KK

Ad

 

aktualizace termínových listin

Ad

 

diskuze

rada

 

 

 

středa-20. 02. 2019

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Maš

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Maš

 

informace o členské základně a členských příspěvcích

Ba

 

HMS

Maš

 

CS, HTT

Maš

 

hodnocení činnosti OR I. pololetí 2017-2018

rada

 

stav soutěží MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř,Dr,Maš

 

stav čerpání rozpočtu

Ba

 

schválení návrhů na pořádání republikových finále 2018/2019

rada

 

schválené žádosti o příspěvky a granty

Maš,Ba

 

diskuze

rada

 

 

 

středa-24. 04. 2019

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu, zápis z jednání KR

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Maš

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Maš

 

příprava slavnostního vyhlášení výsledků MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř,Dr,Maš

 

návrh pořadatelů okresních kol 2018/2019

Kř,Dr,Maš

 

stav soutěží MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř,Dr,Maš

 

příprava okrskových kol a finále OK Mc Donald´s Cupu

Maš,Ba

 

stav čerpání rozpočtu 2017, placení startovného

Ba

 

příprava HTT, zajištění účasti Tělo Praha 2018

Maš,Ba

 

HMS

Maš

 

diskuze

rada

středa-26. 06. 2019

kontrola úkolů, schválení a kontrola zápisu, zápis z jednání KR

rada

 

informace z VV, web OR KV, portál KK,

Maš

 

stav příprav kvalifikací, RF a RP  

Maš

 

hodnocení činnosti OR II. pololetí 2017-2018

Maš,Kř, Tr, Ba

 

příprava vyhlášení výsledků MSO, SO, SSO, SLZŠ

rada

 

hodnocení průběhu MSO, SO, SSO, SLZŠ

Kř,Dr,Maš

 

hodnocení nesoutěžních sportovních aktivit

Maš

 

stav čerpání rozpočtu 2018

Ba

 

hodnocení plánu práce 2017-2018, příprava plánu práce 2018-2019

rada

 

diskuze

rada

 

 

 

Plenární zasedání

27. 06. 2019 aula SPgŠ, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Vyhlášení výsledků MSO, SO, SSO a SLZŠ

 

 

Vždy od 16:00 hodin, DDM Čankovská 9, 360 05 Karlovy Vary

OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018