Termínové listiny 17/18

  Sportovní soutěže žáků 1.-5. tříd ZŠ
  Sportovní soutěže žáků 6.-9. tříd ZŠ a 1.-4. tříd OG
  Sportovní soutěže žáků středních škol
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 30.09.2018
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018