Okresní rada:

K dnešnímu dni 12. 03. 2017, termín byl 28. 02. 2017, nedošly členské příspěvky na účet okresní rady od těchto školních sportovních klubů:

ZŠJ KV, Libušina-byly poslány-jsou dohledávány

ZŠ a MŠ Kyselka-byly poslány 10. 03. 2017

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary- byly poslány-jsou dohledávány

Střední škola logistická

OA, VOŠ CR a JŠ Karlovy Vary- byly poslány 10. 03. 2017

ZŠ speciální Karlovy Vary, Mozartova-přislíbila odeslání

TRIVIS SŠVP Karlovy Vary s.r.o. 

Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 12.11.2017
Okresní rada
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 12.11.2017
Okresní rada:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 24.10.2017
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 21.10.2017
Okresní rada:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 21.10.2017