OR & KR

Okresní rada K. Vary-Termínové listiny
-Termínová listina OR Karlovy Vary-kategorie I,II-MSO-PSZŠ
-Termínová listina OR Karlovy Vary-kategorie III,IV,VIB-SO-DSZŠ+NSOG 
-Termínová listina OR Karlovy Vary-kategorie V,VIA,VIB-SSO-SŠ
 
Krajská rada Kar. kraje-Termínové listiny
-Termínová listina KR Karlovarského kraje-kategorie I,II-SS-PSZŠ
-Termínová listina KR Karlovarského kraje-kategorie III,IV,VIB-SS-DSZŠ+NSOG
-Termínová listina KR Karlovarského kraje-kategorie V,VIA,VIB-SS SŠ
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018