PF - 2018

 Všem, kteří se pohybují v prostředí sportujících dětí a mládeže přeji příjemný a bezproblémový rok 2018 prožitý ve zdraví a

spokojenosti.  

 

Mgr. Bohumil Adamec

předseda OR a KR AŠSK ČR Karlovarského kraje

Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018