PF - 2018

 Všem, kteří se pohybují v prostředí sportujících dětí a mládeže přeji příjemný a bezproblémový rok 2018 prožitý ve zdraví a

spokojenosti.  

 

Mgr. Bohumil Adamec

předseda OR a KR AŠSK ČR Karlovarského kraje

Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 30.09.2018
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018