Okresní rada:

Dobrý den,

připomínám vybírání členských příspěvků a odesílání na účet okresní rady Karlovy Vary do konce měsíce února!!!


číslo účtu okresní rady:  
244945991/0300 

 

variabilní symbol: pětimístné číslo klubu

 

Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018