Krajská rada:

KR-SOUTĚŽE-PSZŠ-PROPOZICE-SPORTOVNÍ GYMNASTIKA I+II

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-PROPOZICE-SPORTOVNÍ GYMNASTIKA III+IV

KR-SOUTĚŽE-SŠ- PROPOZICE-ŠPLH V

Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018