Krajská rada:

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-VÝSLEDKOVÁ LISTINA-POHÁR ROZHLASU III

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-VÝSLEDKOVÁ LISTINA-POHÁR ROZHLASU IV

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-VÝSLEDKOVÁ LISTINA-OVOV III

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-MINIFOTBAL IV

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-VOLEJBAL IV

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-POHÁR ROZHLASU III

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-POHÁR ROZHLASU IV

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-OVOV III

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-REDUKOVANÁ

KR-SOUTĚŽE-DSZŠ+NSOG-TABULKA-KONEČNÁ

KR-SOUTĚŽE-SŠ- VÝSLEDKOVÁ LISTINA-PLÁŽOVÝ VOLEJBAL V

KR-SOUTĚŽE-SŠ- TABULKA-FOTBAL PJM V

KR-SOUTĚŽE-SŠ- TABULKA-PLÁŽOVÝ VOLEJBAL V

KR-SOUTĚŽE-SŠ- TABULKA-REDUKOVANÁ V

KR-SOUTĚŽE-SŠ- TABULKA-KONEČNÁ V

OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 30.09.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018