Souhrnné výsledky Okresní rady 04/05

  Souhrn výsledkových listin-04-05 první strana
  Přehled cen 04-05 s názvy škol
  Konečná tabulka MSO 04-05 nebarevná
  Konečná  tabulka MSO 04-05 barevná
  Konečné výsledky MSO 04-05 AZŠ
  Statistické výsledky MSO 04-05 AZŠ
  Konečné výsledky MSO 04-05 úplné ZŠ
  Statistické výsledky MSO 04-05 úplné ZŠ
  Konečné výsledky MSO 04-05 neúplné ZŠ
  Statistické výsledky MSO 04-05 neúplné ZŠ
  Neredukavaná tabulka-SO 04-05
  Redukovaná tabulka-SO 04-05
  Konečná tabulka-SO 04-05
  Konečné výsledky SO 04-05 AZŠ
  Statistické výsledky SO 04-05 AZŠ
  Konečné výsledky SO-04-05 podle počtu žáků
  Konečné výsledky souhrnně MSO+SO 04-05
  Statistické výsledky souhrnně MSO+SO 04-05
  Konečné a statist. výsledky MSO 04-05-město KV
  Konečné a statist. výsledky SO 04-05-město KV
  Konečná VL SSO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018