Souhrnné výsledky MSO,SO a SSO 05-06

  Souhrn výsledkových listin-05-06 první strana
  Přehled cen 05-06 s názvy škol
  Konečná tabulka MSO 05-06 barevná
  Konečná tabulka MSO 05-06 nebarevná
  Konečná tabulka MSO,05-06-sešit
  Konečná tabulka MSO,05-06-sešit barevně
  Konečné výsledky MSO 05-06 úplné a neúplné ZŠ
  Konečné výsledky MSO 05-06 úplné ZŠ
  Konečné výsledky MSO 05-06 neúplné ZŠ
  Statistické výsledky MSO 05-06 úplné a neúplné ZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 05-06 úplné ZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 05-06 neúplné ZŠ od 1999-2000
  Tabulky SO 05-06-redukovaná,neredukovaná,konečná-sešit
  Konečné výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG
  Konečné výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG-opravená
  Statistické výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG od 1997-1998
  Konečné výsledky SO-05-06 podle počtu žáků
  Konečné výsledky souhrnně MSO+SO 05-06
  Statistické výsledky souhrnně MSO+SO 05-06 od 2000-2001
  Konečné a statist. výsledky MSO 05-06-město KV
  Konečné a statist. výsledky SO 05-06-město KV
 Konečné výsledky SSO-SŠ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018
KRAJSKÁ RADA:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.04.2018