Souhrnné výsledky MSO,SO a SSO 05-06

  Souhrn výsledkových listin-05-06 první strana
  Přehled cen 05-06 s názvy škol
  Konečná tabulka MSO 05-06 barevná
  Konečná tabulka MSO 05-06 nebarevná
  Konečná tabulka MSO,05-06-sešit
  Konečná tabulka MSO,05-06-sešit barevně
  Konečné výsledky MSO 05-06 úplné a neúplné ZŠ
  Konečné výsledky MSO 05-06 úplné ZŠ
  Konečné výsledky MSO 05-06 neúplné ZŠ
  Statistické výsledky MSO 05-06 úplné a neúplné ZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 05-06 úplné ZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 05-06 neúplné ZŠ od 1999-2000
  Tabulky SO 05-06-redukovaná,neredukovaná,konečná-sešit
  Konečné výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG
  Konečné výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG-opravená
  Statistické výsledky SO 05-06 ÚZŠ+OG od 1997-1998
  Konečné výsledky SO-05-06 podle počtu žáků
  Konečné výsledky souhrnně MSO+SO 05-06
  Statistické výsledky souhrnně MSO+SO 05-06 od 2000-2001
  Konečné a statist. výsledky MSO 05-06-město KV
  Konečné a statist. výsledky SO 05-06-město KV
 Konečné výsledky SSO-SŠ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018