Souhrnné výsledky MSO,SO a SSO 08-09

  Úvodní strana
  Přehled cen 08-09 s názvy škol
  Počty žáků a tříd 2008-09
  konečná tabulka MSO 08-09
  Konečné výsledky MSO 08-09-ÚZŠ+NZŠ
  Konečné výsledky MSO 08-09-ÚZŠ
  Konečné výsledky MSO 08-09-NZŠ
  Statistické výsledky MSO 08-09 ÚZŠ+NZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 08-09 ÚZŠ od 1999-2000
  Statistické výsledky MSO 08-09 NZŠ od 1999-2000
  Konečná tabulka SO 08-09
  Konečné výsledky SO 08-09-ÚZŠ+OG
  Statistické výsledky SO 08-09 ÚZŠ+OG od 1997-1998
  Konečné výsledky SO-08-09 podle počtu žáků
  Konečné výsledky souhrnně MSO+SO 08-09
  Statistické výsledky souhrnně MSO+SO 08-09 od 2000-2001
  Konečné a statist. výsledky MSO 08-09-město KV
  Konečné a statist. výsledky SO 08-09-město KV
  Konečné výsledky SSO-SŠ 08-09
  Přehled vítězů MSO k 08-09
  Přehled vítězů SO k 08-09
  Přehled vítězů MSO+SO k 08-09
   
   
   
   
   
   
   
   
   
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018