Informace o sportovních soutěžích

okresní rady AŠSK ČR Karlovy Vary

 

Okresní rada i pro školní rok 2018/19 vyhlásila tři dlouhodobé sportovní soutěže:

  • Malou sportovní olympiádu pro žáky 1-5 tříd základních škol

         a Sportovní ligu malých Krušnohorských škol

  • Sportovní olympiádu pro žáky 6-9 tříd základních škol+ žáky nižšího stupně osmiletých gymnázií 
  • Středoškolskou sportovní olympiádu pro žáky středních škol

 

Výše uvedené sportovní soutěže mají dlouholetou tradici. U Malé sportovní olympiády půjde v tomto školním roce o devatenáctý ročník, Sportovní olympiáda bude organizována po osmnácté a v případě Středoškolská sportovní olympiáda jde o třiadvacátý ročník!!!

Nejúspěšnějšími úplnými základními školami Malé sportovní olympiády jsou Základní škola Ostrov, Masarykova v posledních ročnících se prosazují ZŠ Karlovy Vary, Konečná a Krušnohorská. V kategorii neúplných základních škol je nejlepší Základní škola Merklín.  

Pokud si připomeneme několik let přerušenou Sportovní olympiádu tak ta měla v Základní škole Karlovy Vary, Krušnohorská jednoznačně nejúspěšnějšího účastníka. Vždyť z patnácti ročníků dokázala vyhrát desetkrát! Mezi nejlepší patří i ZŠ Ostrov, Masarykova, ZŠ Karlovy Vary Konečná a Truhlářská.

Ve Středoškolské sportovní olympiádě v kategorii chlapců většinou vítězí Střední průmyslová škola Ostrov i SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary a v kategorii dívek SOŠP, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary. Mezi dlouhodobě úspěšné školy patří i První české gymnázium Karlovy Vary.

Pokud budete hledat podrobnější informace, najdete je v navigaci jako Souhrn výsledkových listin 2017/18, popř. v Historii pod příslušným školním rokem.

V navigaci najdete u každé soutěže

  • propozice
  • výsledkové listiny
  • tabulky

 

Ke Sportovní lize základních škol žáků kategorie IV. (pro Pohár rozhlasu i kategorie III) byla nově na návrh MŠMT zřízena Sportovní liga základních škol juniorů, žáků II. kategorie a Sportovní liga středních škol žáků V. kategorie.

 

V termínových listinách jsou tyto soutěže zvýrazněny zeleným pozadím názvu sportu a označených příslušným názvem Sportovní ligy. 

OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018